Wat is verschil tussen gecoat,gehard,gelaagd,veiligheids en gebogen glas ?

Wat is verschil tussen gecoat,gehard,gelaagd,veiligheids en gebogen glas ?
9 januari 2019 Solar-x Belgium BVBA

Gecoat glas Op het glas worden zeer fijne, bijna onzichtbare, laagjes metaal en metaaloxides aangebracht
om zijn isolerende eigenschappen tegen   warmte en/of koude te versterken.

Gelaagd glas   Twee of meer glasbladen worden samengevoegd met, ertussen, één of meer PVB‐folies(polyvinylbutyral). Gelaagd glas is dus veiligheidsglas.

Gehard glas  Door thermische harding wordt het glas op een verwekingstemperatuur gebracht (650°C) en dan plots afgekoeld. Gehard glas biedt 5 keer meer weerstand tegen breuk dan normaal glas en is veiligheidsglas.

Gebogen glas Verkregen door een vlakke glasplaat in een buigingsoven geleidelijk te verhitten tot juist boven de verwekingstemperatuur, waarna deze onder de invloed van de zwaartekracht in een holle of op een bolle mal de gewenste gebogen vorm aanneemt. Kan gecoat, gelaagd, gehard zijn.